Tarnów

i

Autor: Jamnik z Tarnowa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Kim są kandydaci na prezydenta Tarnowa?

Wybory 2024

Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Znamy kandydatów. Kto zastąpi Romana Ciepielę?

2024-04-03 16:23

Wybory samorządowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez premiera Donalda Tuska odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, a ich druga tura została zaplanowana na 21 kwietnia. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zapowiedział, że w nadchodzących wyborach nie będzie starał się o reelekcję. Po zakończeniu chciałby wesprzeć swoim doświadczeniem rząd lub władze Małopolski. Oznacza to, że miasto już w kwietniu będzie miało nowego włodarza. Co wiemy o kandydatach, którzy wystartują w wyborach na urząd prezydenta Tarnowa?

Spis treści

  1. Wybory samorządowe 2024. Kiedy odbędzie się głosowanie? Jest oficjalna data
  2. Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Roman Ciepiela nie będzie kandydował
  3. Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Jakby Kwaśny – Nasze Miasto Tarnów (wspólny kandydat Koalicji 15 października)
  4. Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Krzysztof Rodak – TAK dla Tarnowa
  5. Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Henryk Łabędź – Prawo i Sprawiedliwość
  6. Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Karol Pęczek – Konfederacja

Wybory samorządowe 2024. Kiedy odbędzie się głosowanie? Jest oficjalna data

Wybory samorządowe, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 29 stycznia 2024 roku, odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Listy kandydatów na radnych muszą zostać zgłoszone do 4 marca. Natomiast kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają czas na zgłoszenie swoich kandydatur do 14 marca. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia.

Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Roman Ciepiela nie będzie kandydował

Roman Ciepiela już w listopadzie 2023 roku zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta Tarnowa. Samorządowiec nie zamierza jednak rezygnować z polityki, a swoim doświadczeniem chciałby wesprzeć rząd lub władze Małopolski.

Przypomnijmy, że Roman Ciepiela został wybrany na stanowisko prezydenta Tarnowa w 2014 roku, a w 2018 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 1994-1998. Ponadto był radnym Rady Miejskiej Tarnowa (1990-2002), radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego (2002-2014), wiceprzewodniczącym Sejmiku (2005-2006) oraz wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego (2007-2014).

W 2023 roku Roman Ciepiela został kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Nie udało mu się jednak zdobyć mandatu poselskiego. W okręgu tarnowskim zagłosowało na niego 8 436 wyborców, co dało mu trzeci wynik na liście KO, która wprowadziła do rządu dwóch posłów – Urszulę Augustyn i Roberta Wardzałę.

Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Jakby Kwaśny – Nasze Miasto Tarnów (wspólny kandydat Koalicji 15 października)

Jakub Kwaśny jest wspólnym kandydatem Koalicji 15 października na stanowisko prezydenta Tarnowa. Polityk otrzymał rekomendację Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w wyborach na stanowisko prezydenta Tarnowa. Wcześniej przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie poparła Inicjatywa Miejska Nasze Miasto Tarnów, Inicjatywa Polska, Nowa Lewica, a także lider Trzeciej Drogi (Polskie Stronnictwo Ludowe – Polska 2050 Szymona Hołowni) Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jakub Kwaśny jest tarnowianinem, samorządowcem, nauczycielem akademickim, doktor nauk ekonomicznych, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w latach 2021-2023, a także członkiem Międzynarodowej Rady EM Normandie Business School w Paryżu. Jakub Kwaśny może pochwalić się sporym doświadczeniem w lokalnym samorządzie.

Jakub Kwaśny – doświadczenie: radny Rady Miejskiej w Tarnowie, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych (2006–2010), radny Rady Miejskiej w Tarnowie (2010–2014), radny Rady Miejskiej w Tarnowie (2014-2018), przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2014–2015), przewodniczący Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji (od 2018 roku), Członek Rady Społecznej Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie (2011–2015), członek Rady Społecznej ZPS w Tarnowie, członek Komisji Mieszkaniowej TTBS w Tarnowie (od 2008). Od 2018 roku – przewodniczący tarnowskiej Rady Miejskiej.

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie: Komisji Ekonomicznej, Doraźnej Komisji Statutowej – Przewodniczący Komisji oraz Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych. Należy do klubu radnych Nasze Miasto Tarnów.

Zawodowo zatrudniony od 2009 roku w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Krakowie na stanowisku adiunkta. Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w latach 2021-2023.

Prowadzi(ł) wykłady i zajęcia również w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego, Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, a także dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków SA w latach 2012-2017. Członek Międzynarodowej Rady EM Normandie Business School w Paryżu.

Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Krzysztof Rodak – TAK dla Tarnowa

Na początku stycznia 2024 roku swoją chęć ubiegania się o stanowisko prezydenta Tarnowa wyraził Krzysztof Rodak, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie. Nie jest popierany przez żadną partię i sam deklaruje apolityczność. Startuje z KWW TAK dla Tarnowa.

Krzysztof Rodak, jak samo o sobie mówi, jest tarnowianinem z urodzenia i wyboru. Ukończył SP nr 16 i równolegle szkołę muzyczną. Absolwent I LO w Tarnowie, klasy matematyczno-fizycznej. Na Politechnice Gdańskiej uzyskał tytuł magistra-inżyniera. Ukończył studium menedżerskie polsko-austriackie organizowane przez Austriacką Federalną Izbę Gospodarczą. Pasjonuje się muzyką jazzową, fizyką kwantową, brydżem sportowym oraz żeglarstwem.

Krzysztof Rodak – doświadczenie: opracował i zrealizował programy restrukturyzacji tarnowskiego ciepłownictwa: likwidacja kotłowni węglowych, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych, wdrożenie telemetrycznego systemu nadzoru pracy węzłów cieplnych w oparciu o wybudowaną sieć światłowodową. Doprowadził do dwukrotnego powiększenia przez MPEC udziału w tarnowskim rynku ciepła oraz do pozyskania akcjonariuszy: WFOŚ w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na modernizację tarnowskiego ciepłownictwa pozyskał preferencyjne źródła finansowania, m.in. z konwersji polskiego zadłużenia, unijnych, norweskich i krajowych funduszy. Spółka weszła na rynek producentów energii elektrycznej w kogeneracji, stając się liderem polskiego ciepłownictwa.

Jest współtwórcą i założycielem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Pełnił funkcję członka Rady Izby, a po utworzeniu oddziałów – przewodniczącego Rady Oddziału Południowo-Wschodniego. Równolegle pracował w radach programowych, prowadził szkolenia i wykłady. W 2021 roku, po zakończeniu kadencji zarządu, wycofał swoją aplikację do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki w kolejnej kadencji. Powodem, brak akceptacji strategii właścicielskiej Gminy Miasta Tarnowa, w szczególności dotyczącej polityki dywidendalnej oraz odrzucenie oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dalszego uczestnictwa w spółce.

Po odejściu z MPEC S.A. rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą o profilu energetycznym. Jest współzałożycielem i współfundatorem oraz wiceprezesem Fundacji Przyjazna Energia z misją i celami nakierowanymi na wspieranie transformacji energetycznej, poszanowania energii i środowiska naturalnego. W dalszym ciągu pozostaje konsultantem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

W latach 1996-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Tarnowa. Do Zarządu Miasta powołany został przez Radę Miejską. W trakcie pełnienia funkcji nadzorował m.in. realizację miejskich inwestycji, sektor komunalny, kulturę, pomoc społeczną i funkcjonowanie spółek komunalnych.

Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Henryk Łabędź – Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość jako przedostatni komitet wyborczy przedstawiło swojego kandydata na fotel prezydenta Tarnowa. Jest nim Henryk Łabędź, prezes Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. Podczas briefingu prasowego, zorganizowanego przez partię na tarnowskim Rynku, nazwał siebie „człowiekiem od zadań specjalnych”. Jak twierdzi, Tarnów znajduje się w trudnej sytuacji, więc swoją energią i doświadczeniem chciałby postawić miasto na nogi.

Henryk Łabędź jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie studiował zarządzanie i marketing. W 2018 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej.

Henryk Łabędź – doświadczenie: był członkiem w Rad Nadzorczych: Tarnowskiego Klastra Przemysłowego oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie. Z Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” jest związany od ponad 30 lat. Pracował w spółce na różnych stanowiskach, a także aktywnie angażował się w działalność związkową. W latach 2006-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność” i szefa międzyzakładowej organizacji związkowej przy Zakładach Mechanicznych „Tarnów”.

W 2016 został prezesem Zakładów Mechanicznych „Tarnów”, a w 2018 roku Rada Nadzorca ponownie wybrała go na to stanowisko. W 2021 roku po raz trzeci stanął na czele spółki.

Od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego. Od 2021 roku jest członkiem Rady Nadzorczej MESKO S.A.

Wybory na prezydenta Tarnowa 2024. Karol Pęczek – Konfederacja

Ostatnim kandydatem, który zgłosił się do walki o stanowisko prezydenta Tarnowa jest Karol Pęczek. Polityk otrzymał poparcie Konfederacji oraz Stowarzyszenia „Przyjazny Tarnów”. Karol Pęczek ma 28 lat. Jest ekonomistą specjalizującym się w zakresie finansów państwa i samorządu.

Karol Pęczek – doświadczenie: obecnie jest radnym dzielnicy Mistrzejowice w Krakowie. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października, starał się o mandat poselski jako lider Konfederacji w okręgu tarnowskim nr 15. Natomiast w wyborach samorządowych w 2018 roku bezskutecznie ubiegał się o miejsce w Radzie Miasta Krakowa. Karol Pęczek jest również członkiem Rady Krajowej Nowej Nadziei i dyrektorem biura poselskiego Konrada Berkowicza w Tarnowie.

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Sala Lustrzana w Tarnowie. Kiedyś koncertował w niej Ignacy Jan Paderewski, teraz obraduje Rada Miejska [GALERIA]

Quiz. Największe polskie przeboje lat 90. Jak dobrze pamiętasz te piosenki?

Pytanie 1 z 15
Który zespół wykonywał przebój „Długość dźwięku samotności”?