Więzienie

i

Autor: Pixabay Więźniowie zapłacą 20 złotych miesięcznie za korzystanie z urządzeń elektrycznych

Więźniowie zapłacą za prąd. Koniec z darmową telewizją w zakładach karnych

2022-09-26 9:47

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza zryczałtowaną opłatę miesięczną za korzystanie z prądu dla więźniów zakładów karnych oraz aresztów śledczych. Nie obejmie ona codziennego zużycia energii elektrycznej, ale będzie liczona od codziennego korzystania z dodatkowych sprzętów takich, jak: czajnik, telewizor, radio czy wieża stereo.

Ile więźniowie zapłacą za prąd?

Minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro przedstawił projekt ustawy zmiany przepisów kodeksu karnego, który wprowadza zryczałtowaną opłatę w wysokości 20 złotych miesięcznie dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy korzystają z dodatkowego sprzętu elektrycznego. Wśród wymienionych uprzędzeń znalazły się: czajnik, telewizor, radio oraz wieża stereo. Jest to kolejne rządowe działanie mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi energetycznemu.

Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło miesięczną stawkę w wysokości 20 złotych za sprawą przeanalizowania średniego poboru energii przez najczęściej używane przez więźniów sprzęty elektroniczne. Z przeprowadzonych analiz wynika, że osadzony korzysta z telewizora, radia czy wieży stereo przez 10 godzin dziennie, a wodę w czajniku gotuje 5 razy dziennie. Zastosowana została stawka 60 groszy za kilowatogodzinę.

Co z więźniami, którzy nie posiadają pieniędzy?

Opłata za korzystanie z dodatkowych urządzeń elektronicznych będzie musiała zostać zapłacona ryczałtem przez więźniów każdego pierwszego roboczego dnia miesiąca. Zgodnie z projektem ustawy będzie ona potrącana automatycznie ze środków „pozostających w dyspozycji skazanego”. W przypadku jeśli osoba przebywająca za murami więzienia nie będzie mogła uregulować takiej opłaty, to dług zostanie wyegzekwowany po jej wyjściu na wolność. Jednakże ustawa przewiduje, że: „W szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza gdy skazany nie posiada środków finansowych i zatrudniony jest nieodpłatnie w zakładzie karnym, dyrektor może zwolnić go od uiszczania opłaty”.

Ile w skali roku zapłacą więźniowie?

Pieniądze pozyskane w ramach opłaty za użytkowanie dodatkowych sprzętów elektrycznych zasilą Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Resort Zbigniewa Ziobry dokonał obliczeń, z których wynika, że opłatą zostanie obciążonych 90 procent więźniów. Natomiast pozyskane w ten sposób dochody wyniosą 15,7 miliona złotych rocznie. Zmiany w przepisach kodeksu karnego mają wejść w życie od 1 styczna 2023 roku.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

QUIZ: Afery w PRL-u. Tymi skandalami żyła cała Polska

Pytanie 1 z 10
Słynne uprowadzenie samolotu do Berlina Zachodniego przez kapitana Czesława Kudłka, który go pilotował, miało miejsce, ponieważ:
Lewandowski GORZKO po meczu z Walią. Nie ma co świętować