Wschodnia obwodnica Tarnowa

i

Autor: dk73-obwodnica-tarnowa.pl Wschodnia obwodnica Tarnowa - nowy przebieg

Wiadomości

Gminy Tarnów, Skrzyszów i Lisia Góra nie chcą wschodniej obwodnicy Tarnowa. „Nie ma na to naszej zgody!”

Samorządy gminy Skrzyszów i gminy Lisia Góra nie zgadzają się z nowymi wariantami przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa. Obecne rozwiązania zakładają, że węzeł autostradowy rozpoczynałby się w Zaczarniu, miejscowości położonej w gminie Lisia Góra, a następnie przebiegałby na południe przez Wolę Rzędzińską oraz Jodłówkę-Wałki w gminie Tarnów, stanowiąc połączenie z DK94 pomiędzy Ładną i Pogórską Wolą w gminie Skrzyszów. W tym tygodniu w podtarnowskich gminach odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa. Spotkania w Skrzyszowie i Lisiej Górze zakończyły się brakiem akceptacji dla nowych wariantów.

Wschodnia obwodnica Tarnowa. Gmina Skrzyszów i Lisia Góra nie zgadzają się z nowym przebiegiem węzła autostradowego

Wschodnia obwodnica Tarnowa po raz kolejny wzbudza kontrowersje. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku to zadanie, zaplanowane jako łącznik pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94, doczekało się przetargu na wykonanie dokumentacji, mającej umożliwić jej rozpoczęcie. Ówczesne władze Tarnowa nie zgadzały się z określeniem takiego rozwiązania mianem wschodniej obwodnicy, gdyż nie jest ono zgodne z przebiegiem zatwierdzonym w 2014 roku i trasą wpisaną do rządowego Programu Budowy 100 obwodnic. W ostatnim tygodniu pojawiły się nowe warianty tego przedsięwzięcia. Odbyły się również pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców gmin, przez które ma przebiegać nowa droga.

Po ogłoszeniu, że wschodnia obwodnica będzie przebiegać pomiędzy Tarnowem i Dębicą jako łącznik autostrady A4 z DK94, czyli poza granicami miasta na prawach powiatu, było wiadomo, że droga będzie mogła zostać sfinansowana w całości z pieniędzy rządu. Jednak okazało się, że przebieg planowanego zadania uwzględnia Wolę Rzędzińską i Jodłówkę-Wałki, część gminy Lisia Góra, a także Skrzyszów. Oznacza to, że wschodnia obwodnica Tarnowa jest obecnie planowana w ciągu DK73.

Przedsięwzięcie zakłada budowę drogi klasy GP (głównej przyśpieszonej) na odcinku od planowanego węzła z autostradą A4 pomiędzy węzłami Tarnów Północ i Dębica Zachód, o wspólnej lokalizacji dla wszystkich wariantów, do drogi krajowej nr 94 pomiędzy Tarnowem a Pilznem, w lokalizacji zależnej od konkretnego wariantu inwestycyjnego – czytamy w „Opracowaniu dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Tarnowa w ciągu DK73”.

Wschodnia obwodnica Tarnowa

i

Autor: dk73-obwodnica-tarnowa.pl Wschodnia obwodnica Tarnowa - nowy przebieg

Z projektu wynika, że nowy węzeł autostradowy rozpoczynałby się w Zaczarniu, miejscowości położonej w gminie Lisia Góra, a następnie przebiegałby na południe przez Wolę Rzędzińską oraz Jodłówkę-Wałki w gminie Tarnów, stanowiąc połączenie z DK94 pomiędzy Ładną i Pogórską Wolą w gminie Skrzyszów. Z takim przebiegiem nie zgadzają się samorządy gminy Skrzyszów i gminy Lisia Góra.

Ze zdumnieniem zapoznaliśmy się z nową propozycją przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa. Przedstawione cztery warianty jej budowy są dla nas absolutnie nie do przyjęcia. Nie ma na to naszej zgody! Liczymy, że na drodze dialogu i współpracy wypracujemy rozwiązanie, które pozwoli zrealizować to przedsięwzięcie. Zdajemy sobie sprawę, że jest ono ważną i potrzebną dla rozwoju inwestycją. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania przyniosą zamierzone efekty w postaci wypracowania akceptowalnego przez naszych mieszkańców rozwiązania, np. powrót do koncepcji, która już uzyskała decyzję środowiskową – czytamy w komunikatach na stronie gminy Tarnów.

Do sprawy nie odniosła się również gmina Tarnów, w której konsultacje społeczne odbyły się w czwartek, 13 czerwca 2024 roku, w Szkole Podstawowej numer 1 w Woli Rzędzińskiej.

W związku z zaprezentowanymi nowymi wariantami przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa, która miałaby przebiegać przez miejscowości Wola Rzędzińska i Jodłówka – Wałki w gminie Tarnów, stanowczo i kategorycznie oświadczamy, że wszystkie cztery propozycje są dla nas nie do przyjęcia.

Postulujemy po raz kolejny powrót do proponowanej przez nas koncepcji, która byłaby satysfakcjonująca i akceptowalna dla większości - połączenia autostrady A4 z drogą krajową DK 94 w kierunku Pilzna w województwie podkarpackim i poprowadzenia drogi po terenach niezurbanizowanych, gdzie nie będą konieczne wyburzenia.

Sonda
Czy wschodnia obwodnica Tarnowa powinna powstać w ciągu DK73?

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Tarnów otrzymał dodatkowe dofinansowanie na rozbudowę ulic Braci Saków i Okrężnej [ZDJĘCIA]

Quiz. Maszkarony opanowały Tarnów! Czy rozpoznasz po zdjęciu, gdzie się znajdują?

Pytanie 1 z 14
Gdzie znajduje się Duch Teatru?
Duch Teatru
Express Biedrzyckiej super Biznes PROF. ANDRZEJ BYRT